ประกาศรับ สมัครงาน ประจำบริษัท โททัล แมนเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด 

รับสมัครงาน : นิติกร (1 อัตรา)

ฝ่าย/สำนัก: กฎหมายพิเศษ(ภาษาอังกฤษ)

กลุ่ม/สายงาน:
 ต่างประเทศ

ผู้บังคับบัญชา:
 กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตของงาน (Scope of Work):

1. ให้ความเห็น ตอบข้อหารือ หรือปัญหาข้อสงสัย หรือข้อขัดข้องทางกฎหมาย ประเด็นทางกฎหมาย
2. จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3. ผู้สอบทานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  และเตรียมเอกสารการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
4.  จัดทำรายงานหรือความเห็นทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ (Qualification):

1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ จากเยอรมันนี หรือ ฝรั่งเศส ด้านกฎหมายปกครอง หรือกฎหมายทะเล
2. มีใบอนุญาตว่าความ
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องได้ดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
5. สามารถร่างสัญญาเป็นภาษาอังกฤษได้
ประสบการณ์ (Experience):

1. มีประสบการณ์งานทางด้านกฎหมาย อย่างน้อย 8 ปี
2. หากมีความรู้ความเข้าใจ ในงานคดีทางแพ่ง, ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน และบริหารสินทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หากสนใจ สมัครงาน Email Resume มาที่ info@TMLthailand.com ครับ

ร้านค้าออนไลน์
น่ารักดอทคอม
www.narak.com
สารบัญเว็บไทย
เพิ่มเว็บฟรี

Show Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.