ตอบข้อสงสัย

You are here: Home » ตอบข้อสงสัย

เราได้รวบรวมคำถามที่ท่านได้สอบถามเราบ่อยๆ  เพื่อ ตอบข้อสงสัย จากเราโดยไม่ต้องรอเวลาในการถามตอบ

งานที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อซักถามเหล่ามี ข้อสงสัย คำถามเบื้องต้น เรามีคำคอบให้ท่าน.


บริษัทฯ ได้ก่อตั้งเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการรวมตัวของทนายความ ผู้มีประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ และเป็นมืออาชีพ ในงานด้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี  เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความพร้อมและความสามารถที่จะรับบริหารจัดการงานกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อธุรกิจ ศึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ร่างสัญญา ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ให้คำปรึกษากฎหมายการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีล้มละลาย งานเร่งรัดติดตามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี งานจดทะเบียน งานขอใบอนุญาตทำงาน ขอวีซ่าแก่คนต่างด้าว .

เนื่องด้วยงานกฎหมายเป็นการวิชาชีพเฉพาะที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายเป็นอย่างดี เพราะทุกปัญหาของกฎหมายเกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย หรือความเป็นไปของบริษัทของท่าน ดังนั้นการที่จะฝากชีวิตไว้กับใครดูแลนั้น ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมืออาชีพจริงๆ เพราะถ้าเห็นแก่ราคาค่าบริการที่ถูก ผลเสียหายจากการนั้น อาจจะไม่คุ้มราคากับที่เสียไปก็เป็นได้ ดังนั้น ท่านควรต้องใช้บริการของเรา เพื่อธุรกิจท่านจะได้ไหลลื่นอย่างมืออาชีพ


ในงานธุรกิจของท่าน ท่านย่อมต้องการนักฎหมายมืออาชีพเพื่อชี้แนะ ตักเตือน ศึกษาข้อกฏหมาย ร่างสัญญา แต่การจะว่าจ้างนักกฎหมายมืออาชีพประสบการ์สูงไว้ในองค์กรของท่าน ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสูงมาก แต่หากมองความคุ้มค่าก็ต้องพิจารณาว่าท่านได้ใช้บริการบ่อยจนคุ้มกับค่าจ้งหรือไม่ เพราะบางทีอาจจะใช้แค่เดือนละ 1-2 ครั้งกับค่าจ้างแพงมาก และต้องมีโบนัส สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายอื่นใด เพื่อบุคลากรอีกด้วย ดังนั้น บริษัท โททัล แมนเนจเม้นท์ ลอว์  จำกัดจึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ กล่าวคือ ท่านได้มีแผนกกฎหมายที่มีประสบการสูงไว้ใจได้ รอบรู้ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน ตรวจร่างสัญญา งานที่ปรึกษากฎหมาย  สามารถว่าความ สืบทรัพย์ บังคับคดี สืบเสาะ ตรวจสอบประวัติคู่ค้าเชิงลึกได้ ด้วยค่าใช้จ่ายเท่ากับเพียง “นักศึกษาจบใหม่”  1 คน แสนจะคุ้ม

 

เราได้รวบรวมนักกฎหมาย ที่ชำนาญเฉพาะด้าน ดังนั้นท่านสบายได้ว่า นักกฎหมายของเราคือผู้รู้จริงในศาสตร์นั้น นักกฎหมายของเราทุกคน ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี เพื่อให้เป็นผู้ชำนาญอย่างแท้จริง งานที่ปรึกษากฎหมาย การว่าความ  ต่างประเทศ งานคดี งานVISA ฯลฯ ดังนั้นท่านสบายใจได้ว่า ประสบการณ์ของเรา ตอบแทนเม็ดเงินของท่านได้อย่างคุ้มค่าอย่างแน่นอน

เราเป็นผู้ให้คำปรึกษางานด้านกฎหมายแก่บริษัท ห้างร้าน นักธุรกิจชั้นนำ มากมาย แต่ว่าเนื่องด้วย วิชาชีพกฏหมาย มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของลูกค้า จึงไม่อาจเปิดเผยชื่อลูกค้าให้ทราบทั้งหมดได้ เราสามารถเปิดเผยได้แค่เพียงบางส่วน เช่น บริษัท แอทเทอนี่ พี.เค จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบข้อมูลเครดิต , บริษัท เอ็นซี นภัสสร ครีเอชั่น จำกัด ผู้ให้บริการจัดงานแก่ลูกค้าชั้นนำในประเทศมาอย่างยาวนาน , บริษัท ซี.ซี.พี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ให้บริการการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ฯลฯ ดังนั้นให้ท่านมั่นใจได้ว่า เราไม่ใช่มือใหม่ เราคือมืออาชีพ

ท่านสามารถ สมัครใช้บริการ กับเรา ได้เลย เรายินดีเป็นผู้ให้บริการกับท่าน แต่เนื่องด้วย การให้บริการวิชาชีพของเรานั้น ต้องให้บริการ อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น เราจะให้บริการ แก่ลูกค้าจำกัดจำนวน ดังนั้นหากการให้บริการเต็มจำนวนที่เราได้ตั้งไว้ซึ่งก็ไม่เยอะ เราก็ปิดรับการบริการที่ปรึกษารายใหม่อีกต่อไป เพราะเราเน้นมาตรฐานการให้บริการ จึงจำกัดจำนวน เพื่อให้การดูแลอย่างทั่วถึง ตัดสินใจช้าอาจะเต็มได้


บริการด้านทนายความ

งานบริการด้านทนายความเป็นวิชาชีพที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเกี่ยวกับกฎหมาย ดังนั้นต้องให้ความไว้ใจมืออาชีพ.


เนื่องด้วยการให้บริการของเราเน้นคุณภาพในการให้บริการ ดังนั้นเราจึงคัดเลือกทนายความในกลุ่มนักกฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน แต่ละปัญหาขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ทนายความของเรานั้นคือผู้ชำนาญด้านกฎหมายเฉพาะด้านที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน กฎหมายครอบครัว เรามีทนายความแต่ละประเภทที่ดูแลเฉพาะด้าน ดังนั้นท่านสบายใจได้ว่าเอา มืออาชีพจริงๆ

อัตราค่าบริการวิชาชีพทนายความนั่นย่อมแปรผันตามเนื้องานของท่าน ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีปัญหาไป แต่ขอให้ท่านสบายใจได้ว่า ค่าบริการวิชาชีพทนายความของเรา เป็นอัตราค่าบริการวิชาชีพที่สมเหตุผล หากท่านต้องการใช้ทนายความที่มีประสบการณ์สูง มาตรฐานวิชาชีพสูง ท่านควรใช้บริการเรา แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง


เนื่องด้วยเราเป็นบริษัท ฯ กฎหมายที่มีมาตรฐานดังนั้น ปัญหาในการทิ้งคดีความจริงไม่มีอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องทำให้ลูกความเสียประโยชน์ หรือการทุจริตต่อหน้าที่ บริษัทเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการควบคุมงาน ขอให้ท่านสบายใจได้ว่า ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เราถือว่าเป็นความสำคัญยิ่ง


ติดตามหนี้

งาน ติดตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ควบคุมหนี้สิน เป็นอีกหนึ่งงานให้บริการของเราที่มีความชำนาญ


เราเป็นผู้ชำนาญด้านการติดตามหนี้สิน ไม่ว่าจะก่อนฟ้องร้องคดี หลังฟ้องร้องคดี หรือหนี้สินมากหรือน้อยเราก็สามารถติดตามหนี้สินได้ เรามีทนายความที่มีความชำนาญงานในการติดตามหนี้โดยเฉพาะดังนั้น ท่านสบายใจได้ว่า หนี้ของท่านจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างแท้จริง เรายังเป็นผู้ให้บริการควบคุมหนี้สินของธุรกิจ ให้อยู่ในวงจำกัด

เนื่องด้วยเราเป็นบริษัทกฎหมาย ดังนั้นการดำเนินการตามกฎหมายจึงเป็นหัวใจหลักของเรา ดังนั้นการติดตามหนี้ของเราจึงเป็นการติดตามหนี้ภายใต้กฎหมายอย่างแน่นอน ไม่มีการละเมิดกฎหมายที่กำหนดไว้ ขอให้ท่านผู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สบายใจได้ว่า การติดตามหนี้ของเรา สุภาพ แต่ก็มีศักยภาพ ภายใต้กฎหมายกำหนด


ในการฟ้องร้องแล้ว การสืบทรัพย์ บังคับคดี ยึดทรัพย์ นั้นเป็นปลายทางแห่งการดำเนินคดี ถึงแม้ท่านจะดำเนินการฟ้องร้องชนะคดีได้คำพิพากษา 100 ล้านบาท แต่หากตรวจสอบไม่พบว่าลูกหนี้ซ่อนทรัพย์ไว้ส่วนใหน ก็ไม่ต่างอะไรกับเศษกระดาษแผ่นเดียว ดังนั้นการสืบทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ท่านได้เงินของเท่ากลับคืนมาครบถ้วน เราเป็นผู้ให้บริการสืบทรัพย์ในเชิงลึก เรามีระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ของท่านแบบถึงพริกถึงขิง ดังนั้น ไม่ว่าจะซ่อนไว้ตรงไหนเรามีวิธีตรวจสอบได้อย่างแน่อน ดังนั้นในการยึดทรัพย์ยังคับคดี เราจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ติดต่อเราเพื่อใช้บริการ ตอบข้อสงสัย หรือโทรติดต่อเรา 02-1291442 , 092-5037350

Show Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.